Art. 38 vragen inzake dossier familie Smeets

Het komt niet vaak voor dat leden van de gemeenteraad zich bezighouden met individuele casussen van burgers. Dit komt voort uit de verantwoordelijkheid die een gemeenteraad heeft om de kader stellende rol en de controlerende rol op hoofdlijnen uit te oefenen. Individuele casussen behoren tot het uitvoerende domein en zijn daarmee de verantwoordelijkheid van het College van B&W. Echter in specifieke omstandigheden kan van dit patroon afgeweken worden als een casus niet de juiste behandeling door het College van B&W krijgt of een voorbeeld is van niet goed functionerend beleid. In het de casus van de familie Smeets is dit het geval.

In het afgelopen jaar hebben daarom ook meerdere fracties in de gemeenteraad van Kerkrade zich ingezet voor de, in de art. 38 vragen, geschetste problematiek. GroenLinks, CDA, Ons Kerkrade en de SP hebben hierin gezamenlijk opgetrokken en hebben vandaag daarom ook bijgevoegde art. 38 vragen gesteld.

2015-02-23 Vragen ex art 38 dossier familie Smeets Prinses Irenestraat 27