Afscheidsrede gemeenteraad

Op 21 december heb ik afscheid genomen van de gemeenteraad. Bij dit afscheid heb ik onderstaande rede uitgesproken. Helemaal onderaan treft u ook link aan naar het video fragment.   ‘Voorzitter, Ik sta vanavond hier, achter dit voor mij vertrouwde spreekgestoelte, omdat ik met pijn in mijn hart besloten heb de gemeenteraad per 1 januari […]

Persbericht: Yannick Lataster stopt als gemeenteraadslid!

Onderstaande brief is op 2 december 2016 verzonden aan de gemeenteraad en het college van B&W van Kerkrade: “Geachte leden van de gemeenteraad, voorzitter, Het zal niemand van u ontgaan zijn dat er sedert enige tijd controverse is ontstaan rondom mijn persoon. Controverse die ik niet wenselijk acht en waar ik niet om heb gevraagd […]

Opiniestuk: Radicale nuance

In de nasleep van de, een voor velen onverwachte, overwinning van Donald Trump tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen, is er ook in onze samenleving een gevoel van onthechting opgeborreld. We werden wakker, keken om ons heen en snapten de wereld toch niet zo goed als we dachten. Hoe had dit kunnen gebeuren? was de vraag die […]

Verslag raadsvergadering 29 juni 2016

De raadsvergadering van de maand juni vormde niet alleen het einde van alweer een bestuursjaar maar was ook het sluitstuk van een heftige periode in de Kerkraadse politiek. Nadat enkele weken geleden het nieuws bekend werd dat mijn collega en fractiegenoot Mark Meijer door de politie was vastgehouden i.v.m. diefstal op Pinkpop, hebben zich in de daaropvolgende […]

Terug naar ‘de mens’!

De aanhouder wint’ zal D66 wel gedacht hebben toen ze na enkele jaren afwezigheid het voorstel voor de zelfmoordpil weer onder het stof vandaan haalde. Het voorstel waarmee de ondersteuning wordt geregeld bij levensbeëindiging voor mensen met een ‘voltooid’ leven, is weer terug van weggeweest en hiermee ook het maatschappelijke debat. Een debat, dat niet […]

Commissievergadering B&S 16 juni 2016

Deel twee van de commissie B&S cyclus van deze maand stond voornamelijk in het teken van arbeid. Nadat de begroting van de Kredietbank Limburg (KBL) was behandeld volgde het regionale arbeidsmarkt beleidsplan, de wijzigingen in de afstemmingsverordening Participatiewet en een presentatie over de Euregionale arbeidsmarkt benadering. De begroting van de KBL liet, ondanks de brede heroverweging in de […]

Commissievergadering B&S 14 juni 2016

Deze maand is de commissiecyclus goed gevuld voor de leden van de commissie B&S. Niet alleen vinden er twee vergaderingen plaats van de commissie B&S zelf (14 en 16 juni), ook is er twee keer sprake van een gezamenlijke commissievergadering waarbij de onderwerpen centre court en campus aan bod komen. Vandaag vond echter de aftrap […]

Art. 38 vragen inzake voorschoolse opvang

Vandaag hebben Toine, Joyce en ikzelf namens de CDA fractie vragen ingediend inzake de voorschoolse opvangmogelijkheden die geboden worden met nieuwe financiering vanuit het Rijk. Aan het college van B&W Kerkrade   Kerkrade, 30 mei 2016   Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO, voorschoolse opvang voor alle peuters     Geacht college,   Eind april […]