Motie Kinderpardon

Hieronder treft u de motie aan die ik heb ingediend namens de CDA-fractie. Motie Kinderpardon De Raad van de gemeente Kerkrade, in vergadering bijeen op 28 mei 2014, Overwegende: -Dat Staatssecretaris Teeven onlangs is gekomen met een pardonregeling tot verblijf voor zogenaamde ‘gewortelde kinderen’, en hij hiermee vele kinderen en ouders uit een probleemsituatie heeft […]

Begroting WOZL, inbreng tijdens de raadsvergadering

Hieronder treft u de inbreng aan tijdens de eerste termijn van het debat over de begroting van de WOZL. Voorzitter, De WOZL. Een dossier dat sinds enkele jaren enorme dynamiek kent en voor een enorme dynamiek zorgt op het moment dat het hier in dit huis geagendeerd wordt. Het is ook terecht dat dynamiek plaatsvindt […]

Reactie op motie GroenLinks, SP en Ons Kerkrade inzake sturing WOZL

Motie Sturing en controle GR WOZL Voorzitter, Op het eerste gezicht lijkt de ingediende motie door GroenLinks, de SP en Ons Kerkrade zeer sympathiek en de ondersteuning waard. Echter na een nadere bestudering komt de CDA fractie tot de conclusie dat we deze motie niet kunnen steunen. Wel onderschrijven we de wens om meer sturing […]

Stemverklaring schaliegasmotie

In sommige gevallen kunnen er na uitgebreide discussie in de fractie toch verschillende meningen blijven bestaan. In het geval van de motie t.a.v. Schaliegas kwam zo een situatie voor. In overleg met de fractie heb ik destijds tegen deze motie gestemd. Mijn argumentatie kunt u hieronder lezen. Voorzitter, Na een goede inhoudelijke discussie binnen de […]

Column: Een instabiele ondergrond van Limburg tot Den Haag.

We schrijven het jaar 1974. Terwijl de laatste ondergrondse mijnen in Nederland worden gesloten breekt een nieuwe periode aan voor de mijnstreken in Limburg. Een moeizame episode volgt, waarin deze regio’s worstelen met het innemen van nieuwe economische posities. Na jarenlang een belangrijke en eervolle rol vervuld te hebben voor de BV Nederland, door energie […]

Column: Een duur keuzeprobleem

Bijna 6 miljard, zo becijferde het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, kost het de Nederlandse samenleving jaarlijks door verkeerde studiekeuzes. Een bedrag dat enorm is ook als men kijkt naar de bezuinigingen die op stapel staan. De argumentatie en oplossingen die worden aangedragen vanuit de verschillende betrokken partijen zijn logisch en bieden hier en daar […]