Verslag commissie B&S 9 juni 2015

Op 9 juni was het weer tijd voor de commissievergadering van Burgers en Samenleving. Nadat de afgelopen week een pakket van ruim 400 pagina’s naar de commissie was gestuurd, en deze in de fractie was voorbesproken, kon de inhoudelijke/politieke behandeling plaatsvinden. Deze vergadering, zoals gebruikelijk in het voorjaar, stond voor een groot deel in het teken van […]

Wat mij stoort……..

Nederland wordt geconfronteerd met een groot probleem. Nee, het is niet de enorme werkloosheid, de opwarming van de aarde of de huidige staat van defensie. Natuurlijk zijn dat allemaal serieuze aangelegenheden maar een interview met minister Jet Bussemaker (OC&W), van zaterdag 6 juni in de Volkskrant, liet onze ongeopende ogen pas voor het eerst echt […]

Verslag raadsvergadering 27-05-2015

Op 27 mei vond de maandelijkse raadsvergadering in Kerkrade plaats. Nadat tijdens de commissievergaderingen de onderwerpen waren voorbereid, zijn een aantal onderwerpen ter besluitvorming aangeboden. Deze zijn of als akkoord of als bespreekstuk geagendeerd. Om de raadsvergadering terug te kijken kunt u hier terecht. Agendapunt 7 bestaat uit twee onderdelen waarover een besluit wordt gevraagd. […]

Huisvestingsplan Primair en Speciaal onderwijs, inbreng tijdens de raadsvergadering

Hieronder kunt u mijn inbreng lezen die ik gehouden heb tijdens de raadsvergadering van 27 mei 2015. Het betreft het onderwerp Huisvesting van Primair en Speciaal onderwijs. Een onderwerp dat gezien mijn betrokkenheid bij ‘Red College Rolduc’ en ‘Red Locatie Holz’ altijd een bijzondere interesse heeft. Mocht u de inbreng willen bekijken, klik dan hier […]

Verslag commissie B&S 12-05-2015

De agenda van de commissievergadering Burgers en Samenleving (B&S) bestond deze maand uit ‘slechts’ een drietal bespreekstukken. Het laatste bespreekstuk, de nadere invulling van de regeling compensatie eigen risico (CER) is uiteindelijk nog van de agenda verwijderd aangezien er geen onderliggend besluit was meegestuurd. Er kon deze maand dus geen besluit over genomen worden en […]

Nieuwe huiswerkopdracht voor gemeenten.

Een pennenstreek was ervoor nodig, zo heb ik me dat altijd voorgesteld. Vooraf gegaan door het nodige voorwerk en eindigend met het dichtdraaien van de pennendop, werd het lot bezegeld van een van de scholen in de portefeuille. Teruglopende leerlingenaantallen was de aanleiding en de daarmee gepaard gaande slinkende middelen zorgden voor een budgettaire nachtmerrie. […]

Vragenuur: Extra middelen Huishoudelijke Hulp

Met de decentralisaties van 1 januari jl. heeft de rijksoverheid niet alleen taken en verantwoordelijkheden overgedragen aan de gemeente. Ook zijn er flinke bezuinigingen doorgevoerd waarbij de bezuiniging op de hulp bij het huishouden, – 40 %, een grote weerslag kennen op zowel het aanbod van deze ondersteuning als ook op de werkgelegenheid. Om de […]

Voortgang motie Wet Taaleis

Tijdens de behandeling van de verordeningen van de participatiewet in december jl. (klik hier voor het fragment), heeft de CDA fractie tijdens de raadsvergadering een motie ingebracht inzake de taaleis. De taaleis is een reeds vastgesteld onderdeel van de participatiewet dat per 1 januari 2016 ingevoerd zal worden en dat behelst dat iedereen tot op […]