Initiatiefvoorstel ‘Right to Challenge’ aangehouden!

Afgelopen maand heb ik namens de CDA fractie het initiatiefvoorstel ‘Right to Challenge’ ingediend. Met dit voorstel werd beoogd om te voldoen aan de wettelijke eisen zoals deze gesteld zijn in de nieuwe wet WMO en een impuls te geven aan de transformatie middels het faciliteren van burgerparticipatie. De behandeling van dit agendapunt tijdens de […]

Raadsinformatie inzake zwerfjongeren

Eind 2014 heb ik namens de CDA fractie gevraagd om informatie inzake het beleid en de aanpak voor zwerfjongeren. Na een helder en confronterend werkbezoek, werd duidelijk dat het probleem van zwerfjongeren ook in Kerkrade niet vreemd is. Dit was dan ook de reden om het college te vragen naar een raadsinformatiebrief over deze problematieken. De […]

Verslag commissie B&S 14-04-2015

Tijdens de commissievergadering van 14 april jl. was de agenda weer goed gevuld met deze keer ook een initiatiefvoorstel van de CDA fractie. ‘Right to Challenge’ was het onderwerp van dit voorstel en op de behandeling van dit agendapunt kom ik later terug. Wilt u de vergadering terugzien dan kunt u hier klikken. Het eerste inhoudelijke […]

Initiatiefvoorstel: “Right to Challenge”

Namens CDA Kerkrade mag ik tijdens de commissievergadering van 14 april, het initiatiefvoorstel: ‘Right to Challenge’ inbrengen. Met dit initiatiefvoorstel wordt een eerste concrete maatregel voorgesteld om de transformatie in te vullen. Het voorstel zoals het voorligt, kunt u hier lezen:     “Initiatiefvoorstel: ‘Right to Challenge’   Indiener:                                            Yannick Lataster (CDA) Datum:                                                […]

Verslag informatiebijeenkomst Wonen Zuid Limburg

Gisterenavond vond in de ‘Hof van Gaia’ een raadsconferentie plaats op Zuid Limburgse schaal t.a.v. het onderwerp wonen en de toekomstige ontwikkelingen op dat gebied in Zuid Limburg. Raadsleden en wethouders van alle 18 gemeenten waren aanwezig en gingen in discussie over de ontwikkelingen op (middel)lange termijn. Vanuit CDA Kerkrade waren Peter Thomas, Mark Meijer […]

Verslag thema bijeenkomsten Sociaal Domein

Afgelopen week mocht ik enkele interessante thema bijeenkomsten bezoeken waarbij de decentralisaties de aanleiding vormde. De centrale vraag tijdens deze bijeenkomsten had betrekking op de vormgeving van de transformatie. Nadat sinds 1 januari de taken en verantwoordelijkheden zijn overgeheveld naar de gemeente, is het nu van belang om echt werk te gaan maken van de […]

Roda JC: To be continued!

Nadat in december bekend werd dat Roda JC problemen ondervond om aan de huurverplichtingen van het stadion te voldoen, werd dit onderwerp in januari op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Een onderwerp dat terecht de gemoederen bezig houdt en altijd tot stevige discussies in de raad leidt. Zo ook tijdens de behandeling in januari […]

4157 stemmen! Kiezers bedankt!

Afgelopen woensdag vonden de verkiezingen plaats voor de provinciale staten en het bestuur van het waterschap. Namens Waterbelang Parkstad was ik kandidaat voor het bestuur van waterschap Roer en Overmaas en mocht ik, zoals vandaag bekend werd, 4157 stemmen behalen. Een enorme hoeveelheid stemmen die ik vooraf niet verwacht had en waarvoor ik al die […]

Buitenring Parkstad Limburg gaat door.

Afgelopen week werd bekend dat de Raad van State besloten heeft dat de Buitenring Parkstad Limburg definitief aangelegd mag worden. Deze uitspraak volgde na een lang juridisch gevecht tussen de Provincie en de tegenstaanders van dit 441 miljoen kostende infrastructureel project. CDA Kerkrade heeft altijd het standpunt gehad, en nog steeds, dat de buitenring op […]