Afscheidsrede gemeenteraad

Op 21 december heb ik afscheid genomen van de gemeenteraad. Bij dit afscheid heb ik onderstaande rede uitgesproken. Helemaal onderaan treft u ook link aan naar het video fragment.   ‘Voorzitter, Ik sta vanavond hier, achter dit voor mij vertrouwde spreekgestoelte, omdat ik met pijn in mijn hart besloten heb de gemeenteraad per 1 januari […]

Verslag raadsvergadering 29 juni 2016

De raadsvergadering van de maand juni vormde niet alleen het einde van alweer een bestuursjaar maar was ook het sluitstuk van een heftige periode in de Kerkraadse politiek. Nadat enkele weken geleden het nieuws bekend werd dat mijn collega en fractiegenoot Mark Meijer door de politie was vastgehouden i.v.m. diefstal op Pinkpop, hebben zich in de daaropvolgende […]

Commissievergadering B&S 16 juni 2016

Deel twee van de commissie B&S cyclus van deze maand stond voornamelijk in het teken van arbeid. Nadat de begroting van de Kredietbank Limburg (KBL) was behandeld volgde het regionale arbeidsmarkt beleidsplan, de wijzigingen in de afstemmingsverordening Participatiewet en een presentatie over de Euregionale arbeidsmarkt benadering. De begroting van de KBL liet, ondanks de brede heroverweging in de […]

Commissievergadering B&S 14 juni 2016

Deze maand is de commissiecyclus goed gevuld voor de leden van de commissie B&S. Niet alleen vinden er twee vergaderingen plaats van de commissie B&S zelf (14 en 16 juni), ook is er twee keer sprake van een gezamenlijke commissievergadering waarbij de onderwerpen centre court en campus aan bod komen. Vandaag vond echter de aftrap […]

Art. 38 vragen inzake voorschoolse opvang

Vandaag hebben Toine, Joyce en ikzelf namens de CDA fractie vragen ingediend inzake de voorschoolse opvangmogelijkheden die geboden worden met nieuwe financiering vanuit het Rijk. Aan het college van B&W Kerkrade   Kerkrade, 30 mei 2016   Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO, voorschoolse opvang voor alle peuters     Geacht college,   Eind april […]

Verslag raadsvergadering 25-5-2016

Tijdens de afgelopen raadsvergadering stonden er drie bespreekstukken op de rol en een vijftal akkoordstukken. Voor de CDA fractie had het stuk omtrent de statutenwijziging van Movare ook gewoon als akkoordstuk geagendeerd mogen worden, echter de SP wilde hierover nog nadenken en zodoende werd het als bespreekstuk op de agenda gezet. Voor het CDA was […]

Commissie B&S 10-5-2016

Een vrijwel volledig informatieve commissie B&S vond afgelopen week plaats. Nadat de technische wijzigingen van de statuten van Movare aan bod waren gekomen, werden we als commissie middels een drietal presentaties geïnformeerd over ontwikkelingen en de stand van zaken van verschillende project en in onze gemeenten. De eerste presentatie werd verzorgd door de initiatiefnemers van woonzorg Elisabeth […]

Werkbezoek Buitenring en presentatie D’r Greeny

Op 22 april vond in de ochtend de presentatie van d’r Greeny plaats. D’r Greeny is een wagen die gebruikt gaat worden om de initiatieven op duurzaamheidsgebied kracht bij te zetten. Burgers en bedrijven kunnen advies krijgen over de verduurzaming van de woning of het bedrijfspand en kunnen geholpen worden bij de aanvraag van het […]

Verslag raadsvergadering 20 april 2016

Voor de maand april stond er maar één bespreekstuk op de agenda. Op voordracht van de SP werd een motie aangaande TTIP besproken. De SP stelde voor om een schrijven te doen uitgaan vanuit de gemeente naar: de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Tweede Kamer, Europese Commissie, Raad van Ministers en het Europees parlement waarin […]