Inbreng beleidsplan schulhulpverlening 25-11-2015

Voorzitter, Het voorliggende schuldhulpverlening beleidsplan is tijdens de recente commissievergadering B&S uitgebreid door onze fractie behandeld. Op basis van cijfers uit de contracten tussen de gemeente en de KBL, het beschreven proces en de financiële onderbouwing, hebben we meerdere vragen en kritische kanttekeningen geplaatst bij dit ontwerpbesluit. Laat ik allereerst opmerken dat het teleurstellend is […]

Huisvestingsplan Primair en Speciaal onderwijs, inbreng tijdens de raadsvergadering

Hieronder kunt u mijn inbreng lezen die ik gehouden heb tijdens de raadsvergadering van 27 mei 2015. Het betreft het onderwerp Huisvesting van Primair en Speciaal onderwijs. Een onderwerp dat gezien mijn betrokkenheid bij ‘Red College Rolduc’ en ‘Red Locatie Holz’ altijd een bijzondere interesse heeft. Mocht u de inbreng willen bekijken, klik dan hier […]

Voorstellen omtrent de voedselbank, inbreng tijdens de raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering van 25 februari 2015 vond de behandeling plaats van de voorstellen omtrent een bijdrage aan de voedselbank. Voorstellen omdat zowel de partijen GroenLinks, SP en Ons Kerkrade als ook de coalitie partijen: BurgerBelangen, VVD, LA, PvdA en OP een voorstel hadden ingediend. Hieronder kunt u lezen waarom het CDA geen mede indiener […]

Verordeningen participatiewet, inbreng tijdens de raadsvergadering

Hieronder treft u de inbreng aan van de eerste termijn van het debat over de verordeningen inzake de Participatiewet. Voorzitter, Vanavond zijn we aan het einde gekomen van de eerste akte van de decentralisatie voorstelling. Met nog 2 weken te gaan stellen we vanavond de laatste benodigde verordeningen vast. Verordeningen die beleidsarm zijn en er […]

Besluitvorming voorstel Buitenring, inbreng tijdens raadsvergadering

Tijdens de Raadsvergadering van 17 december 2014 was de Buitenring geagendeerd. Hieronder de inbreng van de CDA-fractie uitgesproken door raadslid Peter Thomas. De Buitenring houdt ons al meer dan 15 jaar bezig. Het is nu niet het moment om een uitvoerige terugblik te schetsen over het besluitvormingsproces van dit dossier. Feit is dat Kerkrade steeds […]

Beleidsplan Regionale arbeidsmarkt, inbreng tijdens de raadsvergadering

Hieronder treft u de inbreng aan tijdens de eerste termijn van de behandeling van het Regionale arbeidsmarkt beleidsplan. Voorzitter, Voordat ik de voorliggende beleidskaders inzake het regionale arbeidsmarktbeleid bespreek, zou ik graag van de gelegenheid gebruik maken om twee opmerkingen te maken n.a.v. de behandeling van dit onderwerp in de commissie Burgers en Samenleving in […]

Beleidsplan Jeugdzorg, inbreng tijdens raadsvergadering

Hieronder treft u de inbreng aan die tijdens het debat in de eerste termijn is gegeven. Voorzitter, Kerkrade en Jeugdzorg, op het eerste gezicht geen gelukkige combinatie. De cijfers over onze gemeente spreken duidelijke taal. Ze laten zien dat de opgave op dit onderdeel in onze gemeente groot is, en dat deze decentralisatie in onze […]

Beleidsplan WMO 2015, inbreng tijdens de raadsvergadering

Hieronder treft u de inbreng aan van de eerste termijn tijdens het debat over de WMO in 2015. Inleiding: Voorzitter, Vanaf 1 januari is het zover! Op een drietal overkoepelende onderdelen worden taken en verantwoordelijkheden gedecentraliseerd naar de gemeente. Deze overheveling van taken, beter bekent als de transitie, lijkt voor een willekeurige toeschouwer maar ook […]

Algemene beschouwingen, inbreng tijdens de raadsvergadering

Meneer de voorzitter, Algemene beschouwingen worden aangemerkt als hoogtepunt in het politieke jaar en lenen zich uitstekend om terug- en vooruit te kijken. Terugkijkend of wij met z’n allen de gestelde doelen hebben gehaald en vooruit kijkend om de toekomstvisie en het daarop afgestemde beleid van het College te beoordelen. Mijn fractie heeft begrip getoond, […]

Financiering centrumplan

Tijdens de raadsvergadering stond het voorstel van het College van B&W op de agenda inzake de financiering van het centrumplan. Hieronder treft u de inbreng van de CDA-fractie aan uitgesproken door fractievoorzitter Annemie Housen Meneer de voorzitter, Ruim vijftien jaar geleden is met de realisatie van de Orlandopassage een begin gemaakt met de ontwikkeling van […]