Centrumplan Kerkrade kan verder!

Nadat in het najaar van 2014 de ontwikkeling van het centrumplan van Kerkrade was gestagneerd als gevolg van de aanklacht tegen de heer Van Pol en de problemen omtrent de financiering, heeft in de afgelopen weken koortsachtig overleg plaatsgevonden tussen de gemeente, VolkerWessels, Van Pol beheer, Wyckerveste en de Provincie Limburg. Vandaag werd bekend dat dit overleg vruchtbaar is geweest en dat het centrumplan verder kan.

Hoewel de details over de exacte afspraken nog moeten worden toegelicht (tijdens de commissievergadering GEZ) is wel bekend dat Van Poll beheer geen onderdeel meer uitmaakt van de ontwikkeling van het centrumplan. Het plan dat destijds door Van Pol beheer is gepresenteerd is overgenomen door VolkerWessels die voor de bouw van het project hebben getekend. Wyckerveste zal zorgdragen voor de bouw van de commerciële ruimtes. Hierdoor kan, met enige vertraging, eindelijk verdergegaan worden met de revitalisering van het centrum. Ondanks het feit dat er enige vertraging is opgelopen met de bouw van het centrum, is ondertussen wel al voortvarend aan de slag gegaan met het opknappen van de openbare ruimte. Het park en de markt worden momenteel op de schop genomen en ook de ontwikkelingen omtrent C-City gaan gestaag verder.

De doorstart die dit centrumplan nu kan maken is ook mede te danken aan de inzet en bijdrage van de Provincie Limburg. Met een bedrag van 2 miljoen euro heeft de Provincie laten zien ook te geloven in de visie van Kerkrade en de rol die het nieuwe centrum hierin kan vervullen. Verantwoordelijk gedeputeerde Ger Koopmans: “Het verheugt mij dan ook dat het uiteindelijk de gemeente gelukt is met partijen de impasse te doorbreken. Dat partijen als VolkerWessels en Wyckerveste risicodragend investeren geeft aan dat er terecht geloof is in het centrum van Kerkrade. Dynamiek en vitaliteit komen zo in het hart van de Kerkraadse gemeente. Dat is ook nodig. Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om PS voor te stellen extra investeringen te willen doen in de omgeving van C-City. Nu de gemeente overeenstemming heeft met VolkerWessels en Wyckerveste kan er spoedig gestart worden. Een felicitatie aan de inwoners van Kerkrade is op zijn plaats. Dank aan de doorzettingskracht, ook als het echt moeilijk is, van burgemeester Som en zijn wethouders!”