Commissievergadering B&S 14 juni 2016

Deze maand is de commissiecyclus goed gevuld voor de leden van de commissie B&S. Niet alleen vinden er twee vergaderingen plaats van de commissie B&S zelf (14 en 16 juni), ook is er twee keer sprake van een gezamenlijke commissievergadering waarbij de onderwerpen centre court en campus aan bod komen. Vandaag vond echter de aftrap plaats van deze cyclus en zouden we te spreken komen over de begroting GGD, de begroting WOZL en de voortgang van de 3D’s. De wijziging in de verordening subsidiebeleid is verplaatst naar september.

De begroting van de GGD is ieder jaar weer een prettig te lezen document en dat was dit jaar niet anders. Op een overzichtelijke wijze wordt verantwoording afgelegd en de (bijgestelde) toekomstplannen gepresenteerd. Voor de CDA fractie waren er niet veel aanleidingen om op- of aanmerkingen te maken. Wel hebben we nagevraagd in hoeverre er voortgang was geboekt t.a.v. de verbeteringen van de Veilig Thuis organisatie. Dit bleek allemaal in ontwikkeling te zijn en de wachtlijst had nog steeds de nadrukkelijke aandacht van de directie en het bestuur (omwille van mijn betrokkenheid bij een landelijk onderzoek naar Veilig Thuis organisaties heb ik zelf niet deelgenomen aan de beraadslaging).

De begroting van WOZL liet een minder negatief meerjarig resultaat zien als gevolg van extra compensatie vanuit het rijk voor o.a. de CAO afspraken. Daarnaast waren er iets meer mensen dan verwacht naar ‘buiten’ geplaatst hetgeen de exploitatie ten goede kwam. Het CDA heeft aangegeven de reactie van het college te steunen.

De voortgangsrapportage van de 3D’s gaf wederom een goed overzicht van de ontwikkelingen op dat vlak in Kerkrade. Voor het eerst werd ook de impact op het jeugddomein inzichtelijk en met een tekort van ruim 1 miljoen vorig jaar werd dit ook gelijk urgent. Namens het CDA heb ik mijn eerdere oproep, tijdens een informatiebijeenkomst, herhaald en het college gevraagd om zo spoedig mogelijk met het actieplan naar de commissie te komen en hierin een plan van aanpak op te nemen voor het sluitend maken van deze begrotingspost.