Commissievergadering B&S 16 juni 2016

Deel twee van de commissie B&S cyclus van deze maand stond voornamelijk in het teken van arbeid. Nadat de begroting van de Kredietbank Limburg (KBL) was behandeld volgde het regionale arbeidsmarkt beleidsplan, de wijzigingen in de afstemmingsverordening Participatiewet en een presentatie over de Euregionale arbeidsmarkt benadering.

De begroting van de KBL liet, ondanks de brede heroverweging in de Limburgse gemeenten, een licht positief exploitatieresultaat zien voor de komende jaren. Binnen het domein van de schuldhulpverlening vinden momenteel grote wijzigingen in Nederland plaats als gevolg van de decentralisaties en de daaruit volgende integrale aanpak in gebieds-/wijkteams. Voor KBL is dit vooralsnog een ontwikkeling die te overzien is, al houden ze de potentiële wijzigingen wel nadrukkelijk in beeld verzekerde ze de CDA fractie na vragen hierover.

Het regionale arbeidsmarkt beleidsplan was een verdere uitwerking van het beleidsplan dat in het najaar van 2014 in de commissie en de raad aan de orde was gekomen. Tot grote vreugde van het CDA heeft de wethouder destijds geluisterd naar onze stevige kritiek i.v.m. het ontbreken van de Euregionale positie als belangrijke pijler in de aanpak. De Euregionale aanpak stond er nu wel in en dat getuigd van een goed besef van de positie waarin we verkeren. Daarnaast had de CDA fractie nog enkele technische opmerkingen en vragen. Zo was dit voorstel verrijkt met targets en deadlines maar behelsde deze targets alleen de organisatie ontwikkeling en niet zozeer inhoudelijke doelstellingen. De wethouder heeft aangegeven dit mee te willen nemen en hierop terug te willen komen.

De wijzigingen van de afstemmingsverordening Participatiewet was vooral een wijziging die werd ingegeven reparaties aan de wet. Op de vraag van het CDA of er zicht was op de kosten die gepaard gingen met de invoering van de taaleis, wist men te vertellen dat het ter beschikking gestelde budget (€25.000,-) voldoende zou zijn.

De avond werd afgesloten met een bevlogen presentatie door wethouder Dion Schneider inzake de Euregionale arbeidsmarkt benadering. Vanaf september zal in het Eurode Businesscentre een uniek samenwerkingsproject van start gaan waarbij instellingen en organisaties van beide kanten van de grens (Gemeente, UWV, ArbeidsAgentur etc.) bij elkaar zitten en samenwerken om grensoverschrijdend wonen en werken een impuls te geven. Een uniek project dat ondersteund wordt door de provincie en mogelijk snel vervolg krijgt in andere delen van Limburg en Nederland. Een project dat het CDA als muziek in de oren klinkt en dat wij met veel interesse de komende zullen blijven volgen.