Standpunten

Belangrijkste standpunten Yannick Lataster

Beperken van lasten

De komende jaren krijgt de gemeente er steeds meer taken bij en moet de gemeente deze taken met minder geld organiseren. Goed financieel beleid is daarbij noodzakelijk om te voorkomen dat de gemeente niet meer kan investeren in haar stad en haarinwoners. Dit betekent echter NIET dat de gemeente de lokale belastingen dan maar moet verhogen en de volledige rekening bij de inwoners moet neerleggen. Slimme oplossingen door samenwerking te bevorderen en kritisch kijken naar de eigen gemeentelijke uitgaven zijn de eerste stappen. Daarom zal het drukken van de lastendruk één van mijn prioriteiten voor de toekomst zijn.

Vrijwilligers en verenigingen

 

Een samenleving kan de uitdagingen pas het hoofd bieden als het een stevige ruggengraat heeft en sociale binding aanwezig is. Kerkrade kent van oudsher vele verenigingen en vrijwilligers die deze rol uitstekend vervullen. Maar ook deze mensen krijgen steeds meer op hun schouders en steeds minder waardering. Of het nu om de secretaris van de harmonie of de mantelzorger in de familie gaat, verenigingen en vrijwilligers verdienen meer waardering en ondersteuning van een dankbare overheid! Verenigingen en vrijwilligers zijn de helden van nu en daar blijf ik me met hart en ziel voor inzetten.

 

Zorg voor elkaar

Met de verschuiving van een groot deel van de zorgtaken naar de gemeente, krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid zelf het beleid mee vorm te geven. Voor mij is het daarbij belangrijk dat mensen die zorg nodig hebben deze ook krijgen. Daarnaast moeten we er ook voor zorgen dat we de kosten in toom houden. Het terugvallen op mantelzorgers is daarbij noodzakelijk maar dan alleen voor taken die ook opgepakt kunnen worden door deze vrijwilligers. Door samen zorg te delen en om te kijken naar elkaar kunnen we de ondersteuning leveren die nodig is en het systeem betaalbaar houden voor de toekomst.