Rapport: “Vertrouwen en Loslaten”

De toekomst van de gemeentelijke zorg.

Op 1 januari 2015 gaan de decentralisaties van start. De overhevelingen van zorgtaken vanuit het Rijk naar de gemeenten betekent ook voor Kerkrade een enorme uitbreiding van de verantwoordelijkheden. Als gemeente mogen wij nu zelf invulling geven en afstemmen hoe de zorg eruit komt te zien, welke criteria een hogere prioriteit krijgen en welke rol de mantelzorger heeft te vervullen. Om deze keuzes goed en doordacht te kunnen maken heeft de CDA fractie afgelopen zomer bezoeken gebracht aan verschillende organisaties en instellingen die (in)direct te maken hebben met deze veranderingen. Deze zeer waardevolle bezoeken hebben uiteindelijk geleid tot het rapport: “Vertrouwen en Loslaten”. Met dit rapport wilt de fractie een beeld van de toekomst scheppen en een duidelijk kader meegeven aan het College. In de komende maanden zal dit rapport dan ook meermaals gebruikt worden om het beleid voor de toekomst vorm te geven. Een consistente en duidelijke lijn is nodig om de veranderingen goed vorm te geven. De CDA fractie gelooft dat met dit rapport een consistent beeld en aanpak voorgesteld wordt.

Mocht u het willen lezen dan kunt u het hier downloaden.

cdakerkrade-rapport-vertrouwenenloslaten