Stem Waterbelang Parkstad. Lijst 1 nummer 6

Op 18 maart van dit jaar vinden er verkiezingen plaats. Niet alleen de Provinciale Staten worden gekozen maar ook de leden van het bestuur van de waterschappen zijn verkiesbaar. Voor de regio Zuid Limburg is dat het waterschap: “Roer en Overmaas”. Waterschappen voeren een belangrijke taak uit in de waterhuishouding van het betreffende gebied. Vaak buiten het zicht van de burgers, zijn waterschappen actief met aspecten zoals de waterzorg en het beheer van het volume en de kwaliteit van water. Belangrijke aspecten voor het wonen, werken en leven in uw omgeving! Water is namelijk een essentieel onderdeel voor een gezond leven van mens, dier en milieu. Daardoor is het beleid van het waterschap ook zo belangrijk voor de regio.

Waterbeleid is echter niet alleen toegespitst op de gezondheid. Andere belangrijke aspecten zijn: de veiligheid langs de oevers van de maas, water als productiecomponent in de industrie, water voor de agrarische sector en de rol van water in een duurzame regio van de toekomst. Dit alles moet goed afgewogen worden in de context van klimaatsverandering en de tarieven die u als burger betaald.

Goed waterbeheer is belangrijk en daarom ben ik op 18 maart verkiesbaar voor Waterbelang Parkstad (Lijst 1, nummer 6).

Voor meer informatie kunt u hier beneden het verkiezingsprogramma van Waterbelang Parkstad downloaden en via de verschillende (social media) kanalen met mij in contact treden.

Verkiezingsprogramma Waterbelang 2015