Persbericht: Yannick Lataster stopt als gemeenteraadslid!

Onderstaande brief is op 2 december 2016 verzonden aan de gemeenteraad en het college van B&W van Kerkrade: “Geachte leden van de gemeenteraad, voorzitter, Het zal niemand van u ontgaan zijn dat er sedert enige tijd controverse is ontstaan rondom mijn persoon. Controverse die ik niet wenselijk acht en waar ik niet om heb gevraagd […]

CDA fractievergadering

De raadsleden, burgercommissieleden en steunfractieleden vormen samen de politieke poot van CDA Kerkrade. Tijdens de fractievergaderingen worden de beleidsstukken van die maand door de fractie besproken en worden standpunten geformuleerd. Daarnaast komen eigen initiatieven, werkbezoeken en vragen/suggesties van burgers aan bod. De vergaderingen zelf hebben een besloten karakter. Wel kunt u vooraf aan deze vergaderingen […]

CDA fractievergadering

De raadsleden, burgercommissieleden en steunfractieleden vormen samen de politieke poot van CDA Kerkrade. Tijdens de fractievergaderingen worden de beleidsstukken van die maand door de fractie besproken en worden standpunten geformuleerd. Daarnaast komen eigen initiatieven, werkbezoeken en vragen/suggesties van burgers aan bod. De vergaderingen zelf hebben een besloten karakter. Wel kunt u vooraf aan deze vergaderingen […]

CDA fractievergadering

De raadsleden, burgercommissieleden en steunfractieleden vormen samen de politieke poot van CDA Kerkrade. Tijdens de fractievergaderingen worden de beleidsstukken van die maand door de fractie besproken en worden standpunten geformuleerd. Daarnaast komen eigen initiatieven, werkbezoeken en vragen/suggesties van burgers aan bod. De vergaderingen zelf hebben een besloten karakter. Wel kunt u vooraf aan deze vergaderingen […]

CDA fractievergadering

De raadsleden, burgercommissieleden en steunfractieleden vormen samen de politieke poot van CDA Kerkrade. Tijdens de fractievergaderingen worden de beleidsstukken van die maand door de fractie besproken en worden standpunten geformuleerd. Daarnaast komen eigen initiatieven, werkbezoeken en vragen/suggesties van burgers aan bod. De vergaderingen zelf hebben een besloten karakter. Wel kunt u vooraf aan deze vergaderingen […]

CDA fractievergadering

De raadsleden, burgercommissieleden en steunfractieleden vormen samen de politieke poot van CDA Kerkrade. Tijdens de fractievergaderingen worden de beleidsstukken van die maand door de fractie besproken en worden standpunten geformuleerd. Daarnaast komen eigen initiatieven, werkbezoeken en vragen/suggesties van burgers aan bod. De vergaderingen zelf hebben een besloten karakter. Wel kunt u vooraf aan deze vergaderingen […]

CDA fractievergadering

De raadsleden, burgercommissieleden en steunfractieleden vormen samen de politieke poot van CDA Kerkrade. Tijdens de fractievergaderingen worden de beleidsstukken van die maand door de fractie besproken en worden standpunten geformuleerd. Daarnaast komen eigen initiatieven, werkbezoeken en vragen/suggesties van burgers aan bod. De vergaderingen zelf hebben een besloten karakter. Wel kunt u vooraf aan deze vergaderingen […]

CDA fractievergadering

De raadsleden, burgercommissieleden en steunfractieleden vormen samen de politieke poot van CDA Kerkrade. Tijdens de fractievergaderingen worden de beleidsstukken van die maand door de fractie besproken en worden standpunten geformuleerd. Daarnaast komen eigen initiatieven, werkbezoeken en vragen/suggesties van burgers aan bod. De vergaderingen zelf hebben een besloten karakter. Wel kunt u vooraf aan deze vergaderingen […]

Medewerkers in de spotlights

Een ‘uit de hand gelopen hobby’, die sedert twee decennia een belangrijk onderdeel vormt binnen het economische leven in Kerkrade. Highlite International! De Europese marktleider in licht, geluid en beeld producten voor de entertainment industrie in de meest brede zin van het woord. Hoewel al meerdere keren verhuist binnen de gemeentegrenzen, heeft Highlite alweer enkele […]