Enquêtecommissie WOZL!

De CDA fracties van de Parkstad gemeenten: Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Onderbanken hebben in gezamenlijkheid aangegeven een nader onderzoek te willen instellen naar het gehele proces rondom de uitspraak en het onderhandelingsresultaat inzake de ontslagen CAO medewerkers van Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (WOZL). Nu het dossier afgesloten is en de gezamenlijke gemeenten aan de […]