Motie ondersteuning centrumondernemers

Tijdens de raadsvergadering van 26 juni heeft de CDA fractie een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om de mogelijkheden in kaart te brengen die er momenteel bestaan ter ondersteuning van de centrumondernemers. Dit n.a.v. een initiatief dat door Peter, Paul en Roger van onze fractie is genomen tijdens een voorgaande GEZ (Grondgebied en […]

Verslag raadsvergadering 27-05-2015

Op 27 mei vond de maandelijkse raadsvergadering in Kerkrade plaats. Nadat tijdens de commissievergaderingen de onderwerpen waren voorbereid, zijn een aantal onderwerpen ter besluitvorming aangeboden. Deze zijn of als akkoord of als bespreekstuk geagendeerd. Om de raadsvergadering terug te kijken kunt u hier terecht. Agendapunt 7 bestaat uit twee onderdelen waarover een besluit wordt gevraagd. […]

Centrumplan Kerkrade kan verder!

Nadat in het najaar van 2014 de ontwikkeling van het centrumplan van Kerkrade was gestagneerd als gevolg van de aanklacht tegen de heer Van Pol en de problemen omtrent de financiering, heeft in de afgelopen weken koortsachtig overleg plaatsgevonden tussen de gemeente, VolkerWessels, Van Pol beheer, Wyckerveste en de Provincie Limburg. Vandaag werd bekend dat […]

Financiering centrumplan

Tijdens de raadsvergadering stond het voorstel van het College van B&W op de agenda inzake de financiering van het centrumplan. Hieronder treft u de inbreng van de CDA-fractie aan uitgesproken door fractievoorzitter Annemie Housen Meneer de voorzitter, Ruim vijftien jaar geleden is met de realisatie van de Orlandopassage een begin gemaakt met de ontwikkeling van […]