Commissie B&S Februari 2016 (Voedselbank en CER/Wtcg gelden)

Nadat in de commissievergadering van januari een stevig debat was gevoerd over een initiatiefvoorstel van Ons Kerkrade, GroenLinks en de SP inzake extra financiële ondersteuning voor de voedselbank, werd besloten om op korte termijn voedselbank Zuid Limburg uit nodigen voor een presentatie en toelichting in de commissie B&S. Afgelopen dinsdag was de voedselbank dan ook […]

Wie zoet is krijgt……niets?

Nu in de laatste weken de mussen van het dak vallen, is het wellicht iets te abrupt om Sint Nicolaas alweer van stal te halen. Toch lijkt de bovenstaande verbastering van een oer-Hollands liedje, de realiteit te zijn in de vele discussies die reeds door verschillende gemeenten zijn gevoerd en recentelijk ook in Kerkrade hebben […]

Raadsvergadering 26 juni 2015: Compensatie chronisch zieken & gehandicapten, Voorjaarsnota, Winkeltijden.

Tijdens de raadsvergadering van 26 juni was weer een goed gevulde agenda opgevoerd en moesten er een aantal belangrijke besluiten genomen worden. Een groot deel van deze besluiten werden als akkoordstuk (zonder verdere raadsdiscussie) afgehandeld waaronder ook de jaarstukken en begroting van de WOZL. Hoewel dit agendapunt oorspronkelijk door mij in de commissie als bespreekstuk […]

Verslag commissie B&S 9 juni 2015

Op 9 juni was het weer tijd voor de commissievergadering van Burgers en Samenleving. Nadat de afgelopen week een pakket van ruim 400 pagina’s naar de commissie was gestuurd, en deze in de fractie was voorbesproken, kon de inhoudelijke/politieke behandeling plaatsvinden. Deze vergadering, zoals gebruikelijk in het voorjaar, stond voor een groot deel in het teken van […]

Verslag commissie B&S 12-05-2015

De agenda van de commissievergadering Burgers en Samenleving (B&S) bestond deze maand uit ‘slechts’ een drietal bespreekstukken. Het laatste bespreekstuk, de nadere invulling van de regeling compensatie eigen risico (CER) is uiteindelijk nog van de agenda verwijderd aangezien er geen onderliggend besluit was meegestuurd. Er kon deze maand dus geen besluit over genomen worden en […]