Commissievergadering B&S 16 juni 2016

Deel twee van de commissie B&S cyclus van deze maand stond voornamelijk in het teken van arbeid. Nadat de begroting van de Kredietbank Limburg (KBL) was behandeld volgde het regionale arbeidsmarkt beleidsplan, de wijzigingen in de afstemmingsverordening Participatiewet en een presentatie over de Euregionale arbeidsmarkt benadering. De begroting van de KBL liet, ondanks de brede heroverweging in de […]

Commissievergadering B&S 14 juni 2016

Deze maand is de commissiecyclus goed gevuld voor de leden van de commissie B&S. Niet alleen vinden er twee vergaderingen plaats van de commissie B&S zelf (14 en 16 juni), ook is er twee keer sprake van een gezamenlijke commissievergadering waarbij de onderwerpen centre court en campus aan bod komen. Vandaag vond echter de aftrap […]

Commissie Burgers en Samenleving

De commissie Burgers en Samenleving (B&S) is de commissie in de Kerkraadse politiek waar onderwerpen zoals: Zorg, Onderwijs, Arbeidsmarkt etc. besproken worden. De agenda en de stukken van deze vergaderingen worden ruim op tijd gepubliceerd op www. kerkrade.nl zodat ook u ze kunt inzien. Mocht u tijdens een van deze vergaderingen de commissie willen toespreken […]

Commissie B&S 10-5-2016

Een vrijwel volledig informatieve commissie B&S vond afgelopen week plaats. Nadat de technische wijzigingen van de statuten van Movare aan bod waren gekomen, werden we als commissie middels een drietal presentaties geïnformeerd over ontwikkelingen en de stand van zaken van verschillende project en in onze gemeenten. De eerste presentatie werd verzorgd door de initiatiefnemers van woonzorg Elisabeth […]

Commissie Burgers en Samenleving

De commissie Burgers en Samenleving (B&S) is de commissie in de Kerkraadse politiek waar onderwerpen zoals: Zorg, Onderwijs, Arbeidsmarkt etc. besproken worden. De agenda en de stukken van deze vergaderingen worden ruim op tijd gepubliceerd op www. kerkrade.nl zodat ook u ze kunt inzien. Mocht u tijdens een van deze vergaderingen de commissie willen toespreken […]

Verslag commissievergadering B&S 5-4-2016

De commissievergadering van 5 april stond grotendeels in het teken van de informatievoorziening door WOZL. Een punt dat nadrukkelijk door de CDA fractie in de afgelopen maanden op de agenda is gezet. Vanwege het feit dat dhr. Dijk (WOZL) nog andere verplichtingen deze avond had, is de vergadering een half uur vroeger gestart. Nadat ik […]

Commissie Burgers en Samenleving

De commissie Burgers en Samenleving (B&S) is de commissie in de Kerkraadse politiek waar onderwerpen zoals: Zorg, Onderwijs, Arbeidsmarkt etc. besproken worden. De agenda en de stukken van deze vergaderingen worden ruim op tijd gepubliceerd op www. kerkrade.nl zodat ook u ze kunt inzien. Mocht u tijdens een van deze vergaderingen de commissie willen toespreken […]

Verslag commissie B&S 15-3-2015

De commissievergadering Burgers en Samenleving van maart had naast een volle ook een unieke agenda. Voor zover bekend was het de eerste keer dat een gemeenteraadslid een presentatie verzorgde aanhangig aan een geagendeerd onderwerp in de eigen commissie. Echter op verzoek van mij heeft het presidium de ruimte geboden voor deze mogelijk waarvoor dank. De […]

Presentatie WOZL informatievoorziening ‘opvolgend werkgeverschap’

Tijdens de commissievergadering van 15 maart 2016 heb ik een presentatie verzorgd voor de commissie Burgers en Samenleving inzake de informatievoorziening door WOZL aan de gemeenteraden in het dossier: ‘opvolgend werkgeverschap’. Hierin heb ik, na aanleiding van een korte documentstudie, moeten concluderen dat de informatievoorziening op verschillende punten onjuist, onvolledig en onzorgvuldig is geweest. Middels […]

Commissie Burgers en Samenleving

De commissie Burgers en Samenleving (B&S) is de commissie in de Kerkraadse politiek waar onderwerpen zoals: Zorg, Onderwijs, Arbeidsmarkt etc. besproken worden. De agenda en de stukken van deze vergaderingen worden ruim op tijd gepubliceerd op www. kerkrade.nl zodat ook u ze kunt inzien. Mocht u tijdens een van deze vergaderingen de commissie willen toespreken […]