Commissievergadering B&S 14 juni 2016

Deze maand is de commissiecyclus goed gevuld voor de leden van de commissie B&S. Niet alleen vinden er twee vergaderingen plaats van de commissie B&S zelf (14 en 16 juni), ook is er twee keer sprake van een gezamenlijke commissievergadering waarbij de onderwerpen centre court en campus aan bod komen. Vandaag vond echter de aftrap […]

Verslag commissie B&S 15-3-2015

De commissievergadering Burgers en Samenleving van maart had naast een volle ook een unieke agenda. Voor zover bekend was het de eerste keer dat een gemeenteraadslid een presentatie verzorgde aanhangig aan een geagendeerd onderwerp in de eigen commissie. Echter op verzoek van mij heeft het presidium de ruimte geboden voor deze mogelijk waarvoor dank. De […]

Verslag commissie Burgers en Samenleving 12-1-2015

De eerste commissievergadering B&S van 2016 stond gepland voor afgelopen dinsdag en had op het eerste gezicht een beperkte agenda. Het laatste agendapunt, de bespreking van de tweemaandelijkse rapportage inzake de voortgang decentralisaties, was vooraf zelf toegestuurd waardoor de technische vragen reeds beantwoord waren en er enkel nog politieke vragen en opmerkingen gemaakt werden. De […]

Verslag commissie B&S 15-9-2015

Prinsjesdag dit jaar was niet alleen de hoogmis van de Nederlandse politiek maar ook de dag dat de commissie B&S voor de eerste keer na het zomerreces weer bij elkaar kwam. De agenda was goed gevuld en een lange avond lag in het verschiet. Onbegrijpelijk was echter het ontbreken van de presentatie over de omgang […]

Dringend verzoek om informatie!

Vandaag heb ik namens CDA Kerkrade onderstaande brief aan het college van B&W gestuurd. Momenteel kunnen wij, als gemeenteraad, onze controlerende taak niet adequaat uitvoeren. Een goede en tijdige informatievoorziening is noodzakelijk. Hopelijk komt het college snel over de brug met de toegezegde en herhaaldelijk gevraagde informatie. “Aan het College van Burgemeester en Wethouders, Het afgelopen […]

Initiatiefvoorstel: “Right to Challenge”

Namens CDA Kerkrade mag ik tijdens de commissievergadering van 14 april, het initiatiefvoorstel: ‘Right to Challenge’ inbrengen. Met dit initiatiefvoorstel wordt een eerste concrete maatregel voorgesteld om de transformatie in te vullen. Het voorstel zoals het voorligt, kunt u hier lezen:     “Initiatiefvoorstel: ‘Right to Challenge’   Indiener:                                            Yannick Lataster (CDA) Datum:                                                […]

Art. 38 vragen inzake dossier familie Smeets

Het komt niet vaak voor dat leden van de gemeenteraad zich bezighouden met individuele casussen van burgers. Dit komt voort uit de verantwoordelijkheid die een gemeenteraad heeft om de kader stellende rol en de controlerende rol op hoofdlijnen uit te oefenen. Individuele casussen behoren tot het uitvoerende domein en zijn daarmee de verantwoordelijkheid van het […]

CDA vraagt uitsel van besluitvorming over toekomst WOZL na verontrustende berichten van de cliëntenraad

Namens de CDA fractie heb ik vanavond tijdens de raadsvergadering de gemeenteraad verzocht om het akkoordstuk, inzake de toekomst van de WOZL, door te schuiven naar de commissie B&S van 3 februari. Aanleiding hiervoor was het contact eerder die avond tussen mijzelf en een lid van de cliëntenraad over de zorgen die zij hadden t.a.v. […]