Financiering centrumplan

Tijdens de raadsvergadering stond het voorstel van het College van B&W op de agenda inzake de financiering van het centrumplan. Hieronder treft u de inbreng van de CDA-fractie aan uitgesproken door fractievoorzitter Annemie Housen Meneer de voorzitter, Ruim vijftien jaar geleden is met de realisatie van de Orlandopassage een begin gemaakt met de ontwikkeling van […]

Begroting WOZL, inbreng tijdens de raadsvergadering

Hieronder treft u de inbreng aan tijdens de eerste termijn van het debat over de begroting van de WOZL. Voorzitter, De WOZL. Een dossier dat sinds enkele jaren enorme dynamiek kent en voor een enorme dynamiek zorgt op het moment dat het hier in dit huis geagendeerd wordt. Het is ook terecht dat dynamiek plaatsvindt […]