Verslag commissie B&S 15-9-2015

Prinsjesdag dit jaar was niet alleen de hoogmis van de Nederlandse politiek maar ook de dag dat de commissie B&S voor de eerste keer na het zomerreces weer bij elkaar kwam. De agenda was goed gevuld en een lange avond lag in het verschiet. Onbegrijpelijk was echter het ontbreken van de presentatie over de omgang […]

Verdiepingssessie decentralisaties

Tijdens de verdiepingssessies inzake de decentralisaties wordt in een ‘niet politieke setting’ gebrainstormd over de verdere invulling van deze nieuwe taken. Het geeft de mogelijkheid om dieper op de materie in te gaan dan tijdens de reguliere commissievergaderingen. Daarnaast biedt het een uitgelezen kans om nog beter samen te werken met burgers, zorgprofessionals en ambtenaren […]

Verdiepingssessie decentralisaties

Tijdens de verdiepingssessies inzake de decentralisaties wordt in een ‘niet politieke setting’ gebrainstormd over de verdere invulling van deze nieuwe taken. Het geeft de mogelijkheid om dieper op de materie in te gaan dan tijdens de reguliere commissievergaderingen. Daarnaast biedt het een uitgelezen kans om nog beter samen te werken met burgers, zorgprofessionals en ambtenaren […]

Verdiepingssessie decentralisatie

Tijdens de verdiepingssessies inzake de decentralisaties wordt in een ‘niet politieke setting’ gebrainstormd over de verdere invulling van deze nieuwe taken. Het geeft de mogelijkheid om dieper op de materie in te gaan dan tijdens de reguliere commissievergaderingen. Daarnaast biedt het een uitgelezen kans om nog beter samen te werken met burgers, zorgprofessionals en ambtenaren […]

Verdiepingssessie decentralisaties

Tijdens de verdiepingssessies inzake de decentralisaties wordt in een ‘niet politieke setting’ gebrainstormd over de verdere invulling van deze nieuwe taken. Het geeft de mogelijkheid om dieper op de materie in te gaan dan tijdens de reguliere commissievergaderingen. Daarnaast biedt het een uitgelezen kans om nog beter samen te werken met burgers, zorgprofessionals en ambtenaren […]

Verdiepingssessie decentralisaties

Tijdens de verdiepingssessies inzake de decentralisaties wordt in een ‘niet politieke setting’ gebrainstormd over de verdere invulling van deze nieuwe taken. Het geeft de mogelijkheid om dieper op de materie in te gaan dan tijdens de reguliere commissievergaderingen. Daarnaast biedt het een uitgelezen kans om nog beter samen te werken met burgers, zorgprofessionals en ambtenaren […]

Raadsinformatie inzake zwerfjongeren

Eind 2014 heb ik namens de CDA fractie gevraagd om informatie inzake het beleid en de aanpak voor zwerfjongeren. Na een helder en confronterend werkbezoek, werd duidelijk dat het probleem van zwerfjongeren ook in Kerkrade niet vreemd is. Dit was dan ook de reden om het college te vragen naar een raadsinformatiebrief over deze problematieken. De […]

Art. 38 vragen inzake dossier familie Smeets

Het komt niet vaak voor dat leden van de gemeenteraad zich bezighouden met individuele casussen van burgers. Dit komt voort uit de verantwoordelijkheid die een gemeenteraad heeft om de kader stellende rol en de controlerende rol op hoofdlijnen uit te oefenen. Individuele casussen behoren tot het uitvoerende domein en zijn daarmee de verantwoordelijkheid van het […]