Verslag raadsvergadering 25-5-2016

Tijdens de afgelopen raadsvergadering stonden er drie bespreekstukken op de rol en een vijftal akkoordstukken. Voor de CDA fractie had het stuk omtrent de statutenwijziging van Movare ook gewoon als akkoordstuk geagendeerd mogen worden, echter de SP wilde hierover nog nadenken en zodoende werd het als bespreekstuk op de agenda gezet. Voor het CDA was […]

Commissie B&S 10-5-2016

Een vrijwel volledig informatieve commissie B&S vond afgelopen week plaats. Nadat de technische wijzigingen van de statuten van Movare aan bod waren gekomen, werden we als commissie middels een drietal presentaties geïnformeerd over ontwikkelingen en de stand van zaken van verschillende project en in onze gemeenten. De eerste presentatie werd verzorgd door de initiatiefnemers van woonzorg Elisabeth […]

Huisvestingsplan Primair en Speciaal onderwijs, inbreng tijdens de raadsvergadering

Hieronder kunt u mijn inbreng lezen die ik gehouden heb tijdens de raadsvergadering van 27 mei 2015. Het betreft het onderwerp Huisvesting van Primair en Speciaal onderwijs. Een onderwerp dat gezien mijn betrokkenheid bij ‘Red College Rolduc’ en ‘Red Locatie Holz’ altijd een bijzondere interesse heeft. Mocht u de inbreng willen bekijken, klik dan hier […]