Enquêtecommissie WOZL!

De CDA fracties van de Parkstad gemeenten: Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Onderbanken hebben in gezamenlijkheid aangegeven een nader onderzoek te willen instellen naar het gehele proces rondom de uitspraak en het onderhandelingsresultaat inzake de ontslagen CAO medewerkers van Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (WOZL). Nu het dossier afgesloten is en de gezamenlijke gemeenten aan de […]

Art. 38 vragen inzake inzet HHT gelden voor respijthuis Parkstad

In de commissievergadering van mei, heb ik namens de CDA fractie art. 39 vragen gesteld (klik hier om deze vragen terug te lezen) over de keuzes van het college m.b.t. de inzet van de zogenoemde HHT-gelden (Hulp bij het Huishouden Toeslag). Deze gelden zijn toegekend aan gemeenten die projecten hebben ingediend om de werkgelegenheid te […]

Buitenring Parkstad Limburg gaat door.

Afgelopen week werd bekend dat de Raad van State besloten heeft dat de Buitenring Parkstad Limburg definitief aangelegd mag worden. Deze uitspraak volgde na een lang juridisch gevecht tussen de Provincie en de tegenstaanders van dit 441 miljoen kostende infrastructureel project. CDA Kerkrade heeft altijd het standpunt gehad, en nog steeds, dat de buitenring op […]

Beleidsplan Regionale arbeidsmarkt, inbreng tijdens de raadsvergadering

Hieronder treft u de inbreng aan tijdens de eerste termijn van de behandeling van het Regionale arbeidsmarkt beleidsplan. Voorzitter, Voordat ik de voorliggende beleidskaders inzake het regionale arbeidsmarktbeleid bespreek, zou ik graag van de gelegenheid gebruik maken om twee opmerkingen te maken n.a.v. de behandeling van dit onderwerp in de commissie Burgers en Samenleving in […]