Verslag commissie B&S 10-11-2015

De tweede commissievergadering van november had wederom een stevig gevulde agenda. Nadat vorige week uitgebreid was stil gestaan bij de voortgang van de decentralisaties (op enkele aandachtspunten na verloopt de voortgang volgens plan) stonden deze vergadering 2 beleidsstukken en 2 presentatie op het programma. Beide beleidsstukken zijn in de afgelopen maanden ook aan de orde […]

Verdiepingssessie decentralisaties

Tijdens de verdiepingssessies inzake de decentralisaties wordt in een ‘niet politieke setting’ gebrainstormd over de verdere invulling van deze nieuwe taken. Het geeft de mogelijkheid om dieper op de materie in te gaan dan tijdens de reguliere commissievergaderingen. Daarnaast biedt het een uitgelezen kans om nog beter samen te werken met burgers, zorgprofessionals en ambtenaren […]

Verdiepingssessie decentralisaties

Tijdens de verdiepingssessies inzake de decentralisaties wordt in een ‘niet politieke setting’ gebrainstormd over de verdere invulling van deze nieuwe taken. Het geeft de mogelijkheid om dieper op de materie in te gaan dan tijdens de reguliere commissievergaderingen. Daarnaast biedt het een uitgelezen kans om nog beter samen te werken met burgers, zorgprofessionals en ambtenaren […]

Verdiepingssessie decentralisatie

Tijdens de verdiepingssessies inzake de decentralisaties wordt in een ‘niet politieke setting’ gebrainstormd over de verdere invulling van deze nieuwe taken. Het geeft de mogelijkheid om dieper op de materie in te gaan dan tijdens de reguliere commissievergaderingen. Daarnaast biedt het een uitgelezen kans om nog beter samen te werken met burgers, zorgprofessionals en ambtenaren […]

Voortgang motie Wet Taaleis

Tijdens de behandeling van de verordeningen van de participatiewet in december jl. (klik hier voor het fragment), heeft de CDA fractie tijdens de raadsvergadering een motie ingebracht inzake de taaleis. De taaleis is een reeds vastgesteld onderdeel van de participatiewet dat per 1 januari 2016 ingevoerd zal worden en dat behelst dat iedereen tot op […]

Verdiepingssessie decentralisaties

Tijdens de verdiepingssessies inzake de decentralisaties wordt in een ‘niet politieke setting’ gebrainstormd over de verdere invulling van deze nieuwe taken. Het geeft de mogelijkheid om dieper op de materie in te gaan dan tijdens de reguliere commissievergaderingen. Daarnaast biedt het een uitgelezen kans om nog beter samen te werken met burgers, zorgprofessionals en ambtenaren […]

Eerste voortgangsbespreking decentralisaties

Afgelopen jaar heeft gemeenteland vooral in het teken gestaan van de drie decentralisaties (3 D’s). De overheveling van taken vanuit het Rijk naar de gemeente op de gebieden AWBZ-WMO, Jeugdzorg en de Participatiewet. Deze overheveling moest op 31 december klaar zijn want vanaf 1 januari werd de gemeente verantwoordelijk. Een belangrijk moment omdat bij het […]

Zorgen cliëntenraad inzake WOZL opgehelderd

Tijdens de commissievergadering B&S die gisteravond plaatsvond, is wederom gesproken over de WOZL. Aanleiding hiervoor was een verzoek dat ik afgelopen woensdag namens de CDA fractie tijdens de raadsvergadering heb gedaan. Vooraf aan deze raadsvergadering werd ik aangesproken door verontruste leden van de cliëntenraad. Zij brachten een tweetal aspecten bij mij onder de aandacht waarvan […]

CDA vraagt uitsel van besluitvorming over toekomst WOZL na verontrustende berichten van de cliëntenraad

Namens de CDA fractie heb ik vanavond tijdens de raadsvergadering de gemeenteraad verzocht om het akkoordstuk, inzake de toekomst van de WOZL, door te schuiven naar de commissie B&S van 3 februari. Aanleiding hiervoor was het contact eerder die avond tussen mijzelf en een lid van de cliëntenraad over de zorgen die zij hadden t.a.v. […]