Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt altijd plaats aan het einde van de maandelijkse cyclus. Tijdens deze vergadering, waaraan alleen radsleden kunnen deelnemen, worden d formele besluiten genomen t.a.v. de voorliggende stukken. De raad nodigt hiertoe de betreffende leden van het College uit om eventueel nog verder te debateren over de verschillen van inzichten. De agenda en de […]

Verslag raadsvergadering 25-5-2016

Tijdens de afgelopen raadsvergadering stonden er drie bespreekstukken op de rol en een vijftal akkoordstukken. Voor de CDA fractie had het stuk omtrent de statutenwijziging van Movare ook gewoon als akkoordstuk geagendeerd mogen worden, echter de SP wilde hierover nog nadenken en zodoende werd het als bespreekstuk op de agenda gezet. Voor het CDA was […]

Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt altijd plaats aan het einde van de maandelijkse cyclus. Tijdens deze vergadering, waaraan alleen radsleden kunnen deelnemen, worden d formele besluiten genomen t.a.v. de voorliggende stukken. De raad nodigt hiertoe de betreffende leden van het College uit om eventueel nog verder te debateren over de verschillen van inzichten. De agenda en de […]

Verslag raadsvergadering 20 april 2016

Voor de maand april stond er maar één bespreekstuk op de agenda. Op voordracht van de SP werd een motie aangaande TTIP besproken. De SP stelde voor om een schrijven te doen uitgaan vanuit de gemeente naar: de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Tweede Kamer, Europese Commissie, Raad van Ministers en het Europees parlement waarin […]

Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt altijd plaats aan het einde van de maandelijkse cyclus. Tijdens deze vergadering, waaraan alleen radsleden kunnen deelnemen, worden d formele besluiten genomen t.a.v. de voorliggende stukken. De raad nodigt hiertoe de betreffende leden van het College uit om eventueel nog verder te debateren over de verschillen van inzichten. De agenda en de […]

Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt altijd plaats aan het einde van de maandelijkse cyclus. Tijdens deze vergadering, waaraan alleen radsleden kunnen deelnemen, worden d formele besluiten genomen t.a.v. de voorliggende stukken. De raad nodigt hiertoe de betreffende leden van het College uit om eventueel nog verder te debateren over de verschillen van inzichten. De agenda en de […]

Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt altijd plaats aan het einde van de maandelijkse cyclus. Tijdens deze vergadering, waaraan alleen radsleden kunnen deelnemen, worden d formele besluiten genomen t.a.v. de voorliggende stukken. De raad nodigt hiertoe de betreffende leden van het College uit om eventueel nog verder te debateren over de verschillen van inzichten. De agenda en de […]

Raadsvergadering 28-01-2015, Parkeren in het centrum

De agenda voor de raadsvergadering van gisteren was in omvang zeer beperkt. Een akkoordstuk over de begroting Veilig Thuis (nieuw meldpunt voor (kinder)mishandeling) dat geplaatst is binnen de GGD organisatie) werd unaniem aangenomen nadat dit in de commissie reeds voldoende was behandeld. Het bespreekstuk van de avond betrof het voorstel van het College van B&W […]

Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt altijd plaats aan het einde van de maandelijkse cyclus. Tijdens deze vergadering, waaraan alleen radsleden kunnen deelnemen, worden d formele besluiten genomen t.a.v. de voorliggende stukken. De raad nodigt hiertoe de betreffende leden van het College uit om eventueel nog verder te debateren over de verschillen van inzichten. De agenda en de […]

Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt altijd plaats aan het einde van de maandelijkse cyclus. Tijdens deze vergadering, waaraan alleen radsleden kunnen deelnemen, worden d formele besluiten genomen t.a.v. de voorliggende stukken. De raad nodigt hiertoe de betreffende leden van het College uit om eventueel nog verder te debateren over de verschillen van inzichten. De agenda en de […]