“Belofte maakt schuld” vervolg art. 38 vragen Huisvesting Reuma Patiënten Vereniging Kerkrade

Tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving (B&S) gisteren, was een van de agendapunten de beantwoording van de art. 38 vragen inzake de huisvesting van de Reuma Patiënten Vereniging Kerkrade (RPVK). Deze art. 38 vragen, u kunt ze hier nalezen, heb ik enkele maanden geleden gesteld aan het college van B&W om meer helderheid te krijgen […]

Huisvesting Reuma Patiënten Vereniging Kerkrade

artikel 38 vragen aan het college van B&W Namens de CDA-fractie heb ik vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over de huisvesting van Reuma Patiënten Vereniging Kerkrade.   Aan het College van Burgemeester en Wethouders Enkele jaren geleden kreeg het bestuur van de Reuma Patiënten Vereniging Kerkrade (RPVK) bij monde van toenmalig […]