Verslag raadsvergadering 20 april 2016

Voor de maand april stond er maar één bespreekstuk op de agenda. Op voordracht van de SP werd een motie aangaande TTIP besproken. De SP stelde voor om een schrijven te doen uitgaan vanuit de gemeente naar: de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Tweede Kamer, Europese Commissie, Raad van Ministers en het Europees parlement waarin […]

Verslag raadsvergadering 27-05-2015

Op 27 mei vond de maandelijkse raadsvergadering in Kerkrade plaats. Nadat tijdens de commissievergaderingen de onderwerpen waren voorbereid, zijn een aantal onderwerpen ter besluitvorming aangeboden. Deze zijn of als akkoord of als bespreekstuk geagendeerd. Om de raadsvergadering terug te kijken kunt u hier terecht. Agendapunt 7 bestaat uit twee onderdelen waarover een besluit wordt gevraagd. […]