Stem Waterbelang Parkstad. Lijst 1 nummer 6

Op 18 maart van dit jaar vinden er verkiezingen plaats. Niet alleen de Provinciale Staten worden gekozen maar ook de leden van het bestuur van de waterschappen zijn verkiesbaar. Voor de regio Zuid Limburg is dat het waterschap: “Roer en Overmaas”. Waterschappen voeren een belangrijke taak uit in de waterhuishouding van het betreffende gebied. Vaak […]