Verslag Raadsvergadering 30 september 2015

De raadsvergadering van september stond met name in het teken van meerdere persoonswisselingen in de raad en de vakinhoudelijke commissies. De grootste wisselingen betroffen het vertrek van Peter Thomas (CDA) en Huub Quadflieg (SP) die beide de gemeenteraad hebben verlaten. Huub Quadflieg vanwege zijn verkiezing als lid van de provinciale staten van Limburg. Na anderhalf […]

Verslag commissie B&S 15-9-2015

Prinsjesdag dit jaar was niet alleen de hoogmis van de Nederlandse politiek maar ook de dag dat de commissie B&S voor de eerste keer na het zomerreces weer bij elkaar kwam. De agenda was goed gevuld en een lange avond lag in het verschiet. Onbegrijpelijk was echter het ontbreken van de presentatie over de omgang […]

Verslag raadsvergadering 27-05-2015

Op 27 mei vond de maandelijkse raadsvergadering in Kerkrade plaats. Nadat tijdens de commissievergaderingen de onderwerpen waren voorbereid, zijn een aantal onderwerpen ter besluitvorming aangeboden. Deze zijn of als akkoord of als bespreekstuk geagendeerd. Om de raadsvergadering terug te kijken kunt u hier terecht. Agendapunt 7 bestaat uit twee onderdelen waarover een besluit wordt gevraagd. […]