Commissie B&S Februari 2016 (Voedselbank en CER/Wtcg gelden)

Nadat in de commissievergadering van januari een stevig debat was gevoerd over een initiatiefvoorstel van Ons Kerkrade, GroenLinks en de SP inzake extra financiële ondersteuning voor de voedselbank, werd besloten om op korte termijn voedselbank Zuid Limburg uit nodigen voor een presentatie en toelichting in de commissie B&S. Afgelopen dinsdag was de voedselbank dan ook […]

Verslag commissie Burgers en Samenleving 12-1-2015

De eerste commissievergadering B&S van 2016 stond gepland voor afgelopen dinsdag en had op het eerste gezicht een beperkte agenda. Het laatste agendapunt, de bespreking van de tweemaandelijkse rapportage inzake de voortgang decentralisaties, was vooraf zelf toegestuurd waardoor de technische vragen reeds beantwoord waren en er enkel nog politieke vragen en opmerkingen gemaakt werden. De […]

Voorstellen omtrent de voedselbank, inbreng tijdens de raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering van 25 februari 2015 vond de behandeling plaats van de voorstellen omtrent een bijdrage aan de voedselbank. Voorstellen omdat zowel de partijen GroenLinks, SP en Ons Kerkrade als ook de coalitie partijen: BurgerBelangen, VVD, LA, PvdA en OP een voorstel hadden ingediend. Hieronder kunt u lezen waarom het CDA geen mede indiener […]