Verslag raadsvergadering 29 juni 2016

De raadsvergadering van de maand juni vormde niet alleen het einde van alweer een bestuursjaar maar was ook het sluitstuk van een heftige periode in de Kerkraadse politiek. Nadat enkele weken geleden het nieuws bekend werd dat mijn collega en fractiegenoot Mark Meijer door de politie was vastgehouden i.v.m. diefstal op Pinkpop, hebben zich in de daaropvolgende […]

Raadsvergadering 26 juni 2015: Compensatie chronisch zieken & gehandicapten, Voorjaarsnota, Winkeltijden.

Tijdens de raadsvergadering van 26 juni was weer een goed gevulde agenda opgevoerd en moesten er een aantal belangrijke besluiten genomen worden. Een groot deel van deze besluiten werden als akkoordstuk (zonder verdere raadsdiscussie) afgehandeld waaronder ook de jaarstukken en begroting van de WOZL. Hoewel dit agendapunt oorspronkelijk door mij in de commissie als bespreekstuk […]