Art. 38 vragen inzake voorschoolse opvang

Vandaag hebben Toine, Joyce en ikzelf namens de CDA fractie vragen ingediend inzake de voorschoolse opvangmogelijkheden die geboden worden met nieuwe financiering vanuit het Rijk. Aan het college van B&W Kerkrade   Kerkrade, 30 mei 2016   Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO, voorschoolse opvang voor alle peuters     Geacht college,   Eind april […]