Verslag commissie B&S 9 juni 2015

Op 9 juni was het weer tijd voor de commissievergadering van Burgers en Samenleving. Nadat de afgelopen week een pakket van ruim 400 pagina’s naar de commissie was gestuurd, en deze in de fractie was voorbesproken, kon de inhoudelijke/politieke behandeling plaatsvinden. Deze vergadering, zoals gebruikelijk in het voorjaar, stond voor een groot deel in het teken van […]

Vragenuur: Extra middelen Huishoudelijke Hulp

Met de decentralisaties van 1 januari jl. heeft de rijksoverheid niet alleen taken en verantwoordelijkheden overgedragen aan de gemeente. Ook zijn er flinke bezuinigingen doorgevoerd waarbij de bezuiniging op de hulp bij het huishouden, – 40 %, een grote weerslag kennen op zowel het aanbod van deze ondersteuning als ook op de werkgelegenheid. Om de […]

Raadsinformatie inzake zwerfjongeren

Eind 2014 heb ik namens de CDA fractie gevraagd om informatie inzake het beleid en de aanpak voor zwerfjongeren. Na een helder en confronterend werkbezoek, werd duidelijk dat het probleem van zwerfjongeren ook in Kerkrade niet vreemd is. Dit was dan ook de reden om het college te vragen naar een raadsinformatiebrief over deze problematieken. De […]

Art. 38 vragen inzake dossier familie Smeets

Het komt niet vaak voor dat leden van de gemeenteraad zich bezighouden met individuele casussen van burgers. Dit komt voort uit de verantwoordelijkheid die een gemeenteraad heeft om de kader stellende rol en de controlerende rol op hoofdlijnen uit te oefenen. Individuele casussen behoren tot het uitvoerende domein en zijn daarmee de verantwoordelijkheid van het […]

Eerste voortgangsbespreking decentralisaties

Afgelopen jaar heeft gemeenteland vooral in het teken gestaan van de drie decentralisaties (3 D’s). De overheveling van taken vanuit het Rijk naar de gemeente op de gebieden AWBZ-WMO, Jeugdzorg en de Participatiewet. Deze overheveling moest op 31 december klaar zijn want vanaf 1 januari werd de gemeente verantwoordelijk. Een belangrijk moment omdat bij het […]

Zorgen cliëntenraad inzake WOZL opgehelderd

Tijdens de commissievergadering B&S die gisteravond plaatsvond, is wederom gesproken over de WOZL. Aanleiding hiervoor was een verzoek dat ik afgelopen woensdag namens de CDA fractie tijdens de raadsvergadering heb gedaan. Vooraf aan deze raadsvergadering werd ik aangesproken door verontruste leden van de cliëntenraad. Zij brachten een tweetal aspecten bij mij onder de aandacht waarvan […]

Beleidsplan WMO 2015, inbreng tijdens de raadsvergadering

Hieronder treft u de inbreng aan van de eerste termijn tijdens het debat over de WMO in 2015. Inleiding: Voorzitter, Vanaf 1 januari is het zover! Op een drietal overkoepelende onderdelen worden taken en verantwoordelijkheden gedecentraliseerd naar de gemeente. Deze overheveling van taken, beter bekent als de transitie, lijkt voor een willekeurige toeschouwer maar ook […]

Vertrouwen & Loslaten

Namens de fractie van CDA Kerkrade heb ik tijdens de raadsvergadering van woensdag 24 september 2014, het decentralisatierapport aangeboden aan het college van Burgemeeser en Wethouders, de gemeenteraad en de burgers van Kerkrade. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan burgemeester Som. De fractie van CDA Kerkrade heeft gedurende de zomermaanden van 2014 haar oor te luister […]