Commissievergadering B&S 14 juni 2016

Deze maand is de commissiecyclus goed gevuld voor de leden van de commissie B&S. Niet alleen vinden er twee vergaderingen plaats van de commissie B&S zelf (14 en 16 juni), ook is er twee keer sprake van een gezamenlijke commissievergadering waarbij de onderwerpen centre court en campus aan bod komen. Vandaag vond echter de aftrap […]

Dossier WOZL opvolgend werkgeverschap afgesloten

In de afgelopen maanden heb ik u regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent het WOZL dossier: opvolgend werkgeverschap. Nadat ik namens de CDA fractie in maart een kleine documentenstudie heb gepresenteerd (klik hier voor het bericht), kwam tijdens de commissievergadering van april de formele reactie vanuit de kant van WOZL (klik hier voor verslag). Het […]

Verslag commissievergadering B&S 5-4-2016

De commissievergadering van 5 april stond grotendeels in het teken van de informatievoorziening door WOZL. Een punt dat nadrukkelijk door de CDA fractie in de afgelopen maanden op de agenda is gezet. Vanwege het feit dat dhr. Dijk (WOZL) nog andere verplichtingen deze avond had, is de vergadering een half uur vroeger gestart. Nadat ik […]

Verslag raadsvergadering 30 maart 2016

30 maart vond de maandelijkse gemeenteraadsvergadering van Kerkrade plaats. Een gevarieerde agenda was samengesteld n.a.v. de commissievergaderingen enkele weken ervoor. Vanuit het CDA was daarnaast nog een voorstel tot een kleien wijziging in de personele bezetting van de commissie gedaan. Toine Hensgens werd benoemd als commissielid in B&S (Burgers en Samenleving) en Mark Meijer als […]

Verslag commissie B&S 15-3-2015

De commissievergadering Burgers en Samenleving van maart had naast een volle ook een unieke agenda. Voor zover bekend was het de eerste keer dat een gemeenteraadslid een presentatie verzorgde aanhangig aan een geagendeerd onderwerp in de eigen commissie. Echter op verzoek van mij heeft het presidium de ruimte geboden voor deze mogelijk waarvoor dank. De […]

Presentatie WOZL informatievoorziening ‘opvolgend werkgeverschap’

Tijdens de commissievergadering van 15 maart 2016 heb ik een presentatie verzorgd voor de commissie Burgers en Samenleving inzake de informatievoorziening door WOZL aan de gemeenteraden in het dossier: ‘opvolgend werkgeverschap’. Hierin heb ik, na aanleiding van een korte documentstudie, moeten concluderen dat de informatievoorziening op verschillende punten onjuist, onvolledig en onzorgvuldig is geweest. Middels […]

Notitie WOZL inzake opvolgend werkgeverschap

Nadat gisteren werd aangegeven dat de WOZL notitie inzake opvolgend werkgeverschap alleen geheim in te zien was, is deze vandaag alsnog met alle gemeenteraden gedeeld. De notitie is daarmee openbaar en ook u kunt deze hieronder terugvinden.   Vreemd is het wel dat deze niet gelijk openbaar gemaakt is. Daarnaast is ook deze notitie een […]

Reactie Burgemeester Som op brandbrief inzake WOZL

Vorige week heb ik namens de CDA fractie een brandbrief aan burgemeester Som gestuurd inzake de informatievoorziening in het WOZL dossier (klik hier voor de brief en de berichtgeving). In zijn reactie laat de burgemeester weten onze frustratie te begrijpen en met de betrokkenen hierover te spreken. Zal dus nog vervolgd worden in de komende […]

CDA Brandbrief inzake informatievoorziening WOZL

Vandaag is onderstaande brief toegezonden aan de burgemeester Som als voorzitter van de Gemeenteraad en het College van B&W. Voor het CDA is het van het grootste belang dat nu eindelijk de gegevens boven water komen en de raden hun controlerende taak kunnen uitvoeren.     Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 600 […]