Terug naar ‘de mens’!

De aanhouder wint’ zal D66 wel gedacht hebben toen ze na enkele jaren afwezigheid het voorstel voor de zelfmoordpil weer onder het stof vandaan haalde. Het voorstel waarmee de ondersteuning wordt geregeld bij levensbeëindiging voor mensen met een ‘voltooid’ leven, is weer terug van weggeweest en hiermee ook het maatschappelijke debat. Een debat, dat niet […]