Verslag raadsvergadering 25-5-2016

Tijdens de afgelopen raadsvergadering stonden er drie bespreekstukken op de rol en een vijftal akkoordstukken. Voor de CDA fractie had het stuk omtrent de statutenwijziging van Movare ook gewoon als akkoordstuk geagendeerd mogen worden, echter de SP wilde hierover nog nadenken en zodoende werd het als bespreekstuk op de agenda gezet. Voor het CDA was er geen reden om niet akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen aangezien de taak van de gemeente, toezicht op de aanwezigheid van openbaar onderwijs, voldoende was geborgd.

Het tweede bespreekstuk betrof het CDA initiatiefvoorstel om het nieuwe plein achter het raadhuis, het Martin Buberplein, van naam te wijzigen in het Nico Ploumplein. Ondanks de animo bij de bevolking hiervoor werd in de gemeenteraad het voorstel verworpen met 9 voor en 16 tegen.

Het laatste agendapunt was het initiatief van Lokaal Alternatief om te komen tot een bewaakte fietsenstaling in het centrum van Kerkrade. Hiervoor hebben zij een voorstel ingediend waarmee het college wordt gevraagd deze mogelijkheid te onderzoeken. Reeds in de commissievergadering werd het voorstel breed gedragen en in de raadsvergadering hebben alle fracties het voorstel gesteund. Het college zal het onderzoek nu oppakken.