Video’s

Afscheidsrede gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 december 2016 heeft Yannick Lataster afscheid genomen van de gemeenteraad. Voor meer achtergrondinformatie over zijn vertrek klik hier.

Doelgroepenvervoer: Toedtreding GR Omnibuzz

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 maart is besloten om als gemeente Kerkrade toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Bekijk hier het standpunt van de CDA fractie

1e Begrotingswijziging WOZL 2016

Tijdens de raadsvergadering van 30 maart stond de eerste begrotingswijziging van WOZL op de agenda. Als CDA fractie hebben we dit niet gesteund omdat er nog een vertrouwensvraag ligt m.b.t. de informatievoorziening door WOZL. Kijk hier naar het statement dat ik namens de CDA fractie heb gemaakt.

Presentatie informatievoorziening WOZL inzake opvolgend werkgeverschap

In de afgelopen jaren zijn de gemeenteraden binnen de WOZL regelmatig geïnformeerd over aspecten omtrent het dossier: ‘opvolgend werkgeverschap’. Uit een korte documentstudie door Yannick Lataster blijkt dat op meerdere punten de informatievoorziening onjuist, onvolledig en onzorgvuldig is geweest. Via www.yannicklataster.nl kunt u de presentatie downloaden.

Compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten

Nadat de CER/Wtcg regelingen zijn afgeschaft zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning/compensatie van chronisch zieken en gehandicapten. Tijdens het debat in de raadsvergadering van 24-6-2015 heeft de gemeente Kerkrade besloten om de regeling niet inkomensafhankelijk te maken en iedereen dezelfde bijdrage te verstrekken. Dit is de inbreng die ik namens de CDA fractie heb uitgesproken.

Presentatie voortgang werkgroep begrotingshervorming

In mijn hoedanigheid als voorzitter van de werkgroep begrotingshervorming, heb ik deze presentatie gegeven tijdens de commissievergadering AZM van 8 juni 2015

Integraal huisvestingsplan Primair en Speciaal onderwijs

Hier kunt u kijken naar mijn inbreng tijdens het debat in de raadsvergadering van 27 mei 2015 inzake het integrale huisvestingsplan voor primair en speciaal onderwijs 2014-2026.

Standpunt inzake bijdrage aan de voedselbank

Tijdens de raadsvergadering van 25-02-2015 in de gemeenteraad van Kerkrade, werd o.a. gesproken over een bijdrage aan de voedselbank. Twee initiatiefvoorstellen lagen hieraan ten grondslag. Voor het gehele debat kunt u terecht op www.kerkrade.nl

Verordeningen Participatiewet

In december 2014 moesten, in het kader van de decentralisatie opgave, de laatste verordeningen voor de Participatiewet worden goedgekeurd. In dit fragment ziet u de inbreng van de CDA fractie tijdens dit debat. Voor het gehele debat kunt u terecht op www.kerkrade.nl

Beleidskaders Regionale arbeidsmarkt

Dit is de inbreng die ik namens de fractie van CDA Kerkrade mocht uitspreken tijdens het debat omtrent de beleidskaders voor de regionale arbeidsmarkt. Het gehele debat is terug te vinden op www.kerkrade.nl